De vergoedingen door zorgverzekeraars:  Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen MSK opgenomen in het  aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van uw afgesloten verzekering (zie polis). De artsen van OMGNED zijn allen geregistreerd in het RAMG.

Een overzicht per zorgverzekeraar vindt U onder: uploads/omgned.nl/images/custom/files/Vergoedingen_MSK_arts_2019_2.pdf