MSK

Praktijken voor MSK Geneeskunde
specialisatie Orthomanuele Geneeskunde
© 2024 OMGNED, Created by Postads. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

De NVAMG is de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Bespreek eerst met uw MSK-arts waar u ontevreden over bent. Komt u er niet uit dan biedt de NVAMG- klachtenservice een mogelijkheid om onpartijdig en onafhankelijk naar een oplossing te zoeken.

Klachtenregeling NVAMG:

www.mskzorg.nl/voor-patienten

E: klacht@erisietsmisgegaan.nl

T: 035-2031585

Mw. Arienne Plaisier