NVAMG

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

(De NVAMG-klachtenservice vervangt de aansluiting bij de klachtrechtregeling van Stichting Klachtrecht AAG).                                                        

Kijk voor meer informatie op de site van de Nederlandse Vereniging Artsen Musculoskeletale Geneeskunde www.nvamg.nl