Wat is Musculoskeletale (MSK) Geneeskunde? -  een stukje historie

Musculoskeletale Geneeskunde is de Nederlandse vertaling van het Engelse “Musculoskeletal Medicine” . Dit is een verzamelnaam voor alle artsen die zich bezighouden met het onderzoek en de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat en daaraan gerelateerde aandoeningen." Orthopedische technieken zonder gebruik van het mes".

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor OrthoManuele Geneeskunde heeft per 1 Januari 2017 haar naam veranderd in Nederlandse Vereniging voor Artsen Musculoskeletale Geneeskunde om betere aansluiting te krijgen bij de internationale (wetenschappelijk vak onderbouwde) ontwikkelingen. Binnen Nederland worden onder de artsen Musculoskeletale Geneeskunde gerekend: de Artsen Manuele Geneeskunde opgeleid in Eindhoven, behandeling via manipulaties ( “kraken “), en de artsen Orthomanuele Geneeskunde ook wel “ Sickesz artsen” genaamd. Deze laatste groep is opgeleid door de arts M.Sickesz (1923-2015) in Den Haag. Zij ontwikkelde een diagnostische- en behandelmethode gericht op het herkennen en corrigeren van bepaalde patronen van standafwijkingen van wervels, bekken en andere gewrichten behandeling niet via “kraken”. Deze methode wordt uitsluitend gehanteerd door artsen. Door de academische opleiding is er ook zicht op aanverwante aandoeningen, effecten van medicatie en is overleg op gelijkwaardig niveau met andere artsen mogelijk. Een arts Musculoskeletale Geneeskunde dient dan ook naast beheersing van de eigen diagnostiek en behandeling kennis te hebben van de mogelijkheden waar andere specialisten zich mee bezighouden in hun dagelijkse praktijkvoering. De “Sickesz “- artsen  zijn sinds 2006 gefuseerd met de artsen Manuele Geneeskunde, en per 1 januari 2017 gezamenlijk artsen Musculoskeletale Geneeskunde. Er zijn internationale relaties ( FIMM, IAMMM)  en een groot wetenschappelijk onderzoek  is inmiddels  afgerond ( EMGO instituut, Vrije Universiteit Amsterdam ) De eerste publicatie  is in december 2017 gepubliceerd (zie ook onder Wetenschappelijk onderzoek).