OrthoManuele Geneeskunde heet vanaf 01-01-2017 MSK (Musculoskeletale Geneeskunde)

(De naam is veranderd, de OrthoManuele behandeltechnieken blijven hetzelfde)

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord “Musculoskeletal Medicine”. Het is een vakgebied dat zich richt op het analyseren en niet chirurgisch behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De MSK-Geneeskunde integreert daarbij de (wetenschappelijke) kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houdings- en bewegingsapparaat.Vanouds werden in Nederland artsen opgeleid in de Manuele Geneeskunde (methode Eindhoven) en Orthomanuele Geneeskunde ( methode Sickesz). Deze verenigingen zijn in 2006 gefuseerd  tot de groep artsen OrthoManuele Geneeskunde.

Veel aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat gaan gepaard met reacties zoals pijn en belemmeringen. Deze reacties zijn vaak niet het aandachtsgebied van het specialisme van de primaire aandoening en worden doorgaans niet geduid. De MSK-Geneeskunde brengt vanuit haar brede achtergrond de reacties in kaart om te komen tot de beste behandelmethode om de klachten te verminderen.