OMG

Praktijken voor OrthoManuele Geneeskunde
methode Sickesz
© 2019 OMGNED Alle rechten voorbehouden Disclaimer

Het consult

         

Tijdens het eerste consult zal naar de aard van de klachten worden gevraagd en naar uw medische voorgeschiedenis. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek gericht op neurologische, orthopedische en musculoskeletaal gerelateerde afwijkingen.

Hierna wordt een diagnose opgesteld zodat een adequate behandeling kan volgen.Dit wordt met de patient besproken. Er wordt toestemming voor een behandeling gevraagd en hiervan wordt in het dossier een aantekening gemaakt.

Bij sommige patiënten zal het maken van röntgenfoto's wenselijk zijn. Indien nodig zullen deze na overleg met u ter inzage worden opgevraagd. Reeds gemaakte röntgenfoto’s kunnen door de arts met U worden besproken.

De arts zal met u de diagnose bespreken en aan de hand daarvan bepalen welke behandelmogelijkheden reëel zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan een doorwijzing plaatsvinden.