OMG

Praktijken voor OrthoManuele Geneeskunde
methode Sickesz
© 2019 OMGNED Alle rechten voorbehouden Disclaimer

De behandeling

Hoe behandelt een arts MSK ?

Na een ongeval, een verstapping of een vertilling kan er een standafwijking in diverse onderdelen van het bewegingsapparaat ontstaan. Dit hoeft niet direct klachten te geven, maar kan vooral in gevallen van grote belasting zoals bij sport tot functiestoringen leiden. In veel gevallen ontstaat in een vroeg of later stadium toch pijn en/of andere klachten zoals hoofdpijn.

De arts MSK is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van deze standafwijkingen. Uiteraard met het in acht nemen van de mogelijkheid van onderliggende (andere) ziekten en/of afwijkingen. Indien voor de behandeling andere disciplines ingeschakeld dienen te worden dan zal de arts daar zeker gebruik van maken.

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde vragen aan het begin van een consult naar algemene zaken (net als andere artsen).De ontstaanswijze van de klacht, of er ongevallen in verleden hebben plaatsgevonden, het medicijngebruik, de reeds gevolgde behandelingen elders en het algemeen welbevinden. Indien nodig wordt informatie opgevraagd.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek met als aandachtsgebieden vooral de orthopedie en neurologie en de te corrigeren standafwijkingen.Niet alle wervels kunnen in één consult gecorrigeerd worden. Daarom zijn er meestal meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvoor bereikt is. Doorgaans wordt per week één behandeling uitgevoerd, maar wel wekelijks opeenvolgend.

Het aantal consulten hangt af van de soort en de hoeveelheid geconstateerde blokkades. Gemiddeld zijn enkele behandelingen voldoende. Hiervoor beschikken wij over een serie behandeltechnieken zowel met de hand als met behulp van een aantal hulpmiddelen. Dat gebeurt op een behandeltafel waarbij de patiënt vaak van positie moet wisselen met gebruik van behandelkussens in diverse maten. 

In de eerste 24-48 uur na de behandeling kan enige napijn optreden soms ook op plaatsen waar normaal geen klachten waren. Na de laatste behandeling kan het nog verscheidene weken duren eer de oorspronkelijke klachten verminderen of verdwijnen. Over het algemeen wordt geadviseerd een periode van zes weken in acht te nemen alvorens alle klachten verdwenen zijn.

Door de correcties treedt er andere spierspanning op en verandert de houding. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen. Na 6-12 weken vindt er zo nodig een controle plaats. Indien nodig kunnen tevens injectietechnieken worden toegepast of medicatie worden voorgeschreven. Uitleg van het klachtenpatroon, verduidelijking van de behandeling en adviezen voor het verder functioneren van de patiënt maken een belangrijk deel uit van de werkwijze van de MSK-arts.