Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt doorlopend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de vakgroep Musculoskeletale Geneeskunde volgens de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG.

Thans wordt er onderzoek verricht door het VU medisch centrum te Amsterdam ( Mevr. D. Rohrich, MSc en drs. W. Schuller, arts-onderzoeker OMG@vumc.nl) Met de informatie uit het onderzoek kunnen we de behandeling verder verbeteren. Publicatie van de onderzoeksresultaten kan een grote impuls geven aan de bekendheid van behandelingen. 

artikel arts W. Schuller (2017) gepubliceerd over de MSK-arts in Nederland

In december 2017 is het artikel "Physicians using spinal manipulative treatment in The Netherlands: a description of their characteristics and their patients" (Schuller et al, 2017) gepubliceerd in BMC Musculoskeletal Disorders. In het artikel staat beschreven wat een MSK arts (in Nederland) doet en ook dat de MSK-arts onder meer voorbehouden handelingen doet. Het artikel is te raadplegen en te verspreiden via de link: http://rdcu.be/AvD3