Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt doorlopend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de vakgroep OrthoManuele Geneeskunde volgens de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG.

Thans wordt er onderzoek verricht door het VU medisch centrum te Amsterdam ( Mevr. D. Rohrich, MSc en drs. W. Schuller, arts-onderzoeker OMG@vumc.nl) Met de informatie uit het onderzoek kunnen we de behandeling verder verbeteren. Publicatie van de onderzoeksresultaten kan een grote impuls geven aan de bekendheid van OrthoManueel Geneeskundige behandelingen. Ook wordt duidelijker welke patiënten doorverwezen kunnen worden naar een arts OrthoManuele Geneeskunde.

augustus 2016:

Publicaties:

Inmiddels zijn er een aantal artikelen geschreven door de onderzoekers en ingediend bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Tevens worden de gegevens op internationale congressen gepresenteerd en zeer enthousiast ontvangen. De opzet van de gegevens verzameling en de uitkomsten van het onderzoek krijgen veel belangstelling uit binnen en buitenland.

wordt vervolgd......