http://kreupeldier.nl/

 

PERSBERICHT

Orthomanuele Diergeneeskunde
methode Aharon geschreven door dierenartsen dr. F.J. Bavelaar en drs. D.C. Aharon


Binnenkort verschijnt het boek: ‘Orthomanuele Diergeneeskunde’ methode Aharon
(ISBN 9789492033222), geschreven door dierenartsen dr. F.J. Bavelaar en drs. D.C. Aharon.
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Libre bv en is te bestellen door €69,95
(inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer: NL85 RABO 0115 1049 33
t.n.v. Uitgeverij Libre BV o.v.v. {aantal} boek Methode Aharon.


Beschrijving:
De auteurs dr. Frederique Bavelaar en drs. D.C. Aharon hebben een naslagwerk gemaakt voor de
orthomanuele diergeneeskunde. In het boek wordt nauwkeurig beschreven wat de Orthomanuele
Diergeneeskunde inhoudt en wordt er praktische achtergrondinformatie gegeven met betrekking
tot klinisch onderzoek, anatomie, pathofysiologie, orthopedie en neurologie. Kortom, een praktisch
naslagwerk op het gebied van orthopedie en neurologie voor iedere eerstelijnspraktijk (practicus),
specialist Orthopedie en Neurologie en student diergeneeskunde.


Het boek verschijnt deze zomer.(2018)
264 pagina’s | Formaat: 17 x 24 cm | Prijs: € 69,95 | ISBN: 9789492033222
Uitgeverij Libre bv | 058 2 66 8 55 3 | libre@libre.nl | www.libre.nl