MSK

Praktijken voor MSK Geneeskunde
specialisatie Orthomanuele Geneeskunde
© 2022 OMGNED Alle rechten voorbehouden Disclaimer

MSK - Musculoskeletale Geneeskunde

Per 1 januari 2017 wordt de titel arts OrthoManuele Geneeskunde (arts OMG) veranderd in:
arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (arts MSK).

Hiermee wordt aangesloten bij de internationaal gangbare titel  (Musculoskeletal Medicine) voor artsen gespecialiseerd in conservatieve behandelingen van het houding- en bewegingsapparaat