Per 1 januari 2017 wordt de titel arts OrthoManuele Geneeskunde (arts OMG) veranderd in:

arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (arts MSK).

Hiermee wordt aangesloten bij de internationaal gangbare titel  (Musculoskeletal Medicine) voor artsen gespecialiseerd in conservatieve behandelingen van het houding- en bewegingsapparaat