Op 1 januari 2017 zal de naam arts voor OrthoManuele Geneeskunde veranderen in arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts)

Hiermee wordt aangesloten bij de internationaal gangbare titel (Musculoskeletal Medicine) voor artsen gespecialiseerd in conservatieve behandelingen van het houding- en bewegingsapparaat​